Cursuri de educație de arhitectură și mediu construit pentru copii

Scopul acestor cursuri opționale este de a ajuta copiii să înţelegă arhitectura şi mediul construit şi, implicit, multe din procesele complexe care le transformă mediul în care trăiesc. Casa, şcoala, cartierul şi comunitatea lor îi formează pe aceşti viitori cetăţeni, le dau un mesaj despre locul lor în lume, dar le pot da și conștientizarea faptului că pot influența cadrul lor de viață și implicit convingerea că de ei depinde calitatea arhitecturii şi a mediului construit de mâine.

9400 lei

Obiectivul de strângere de fonduri

Conform piramidei învățării oamenii rețin 10% din ceea ce citesc, 50% din ceea ce văd și aud, 70% din ceea ce spun și scriu și 90% din ceea ce fac. Învățământul tradițional românesc  se bazează mai mult pe metode de predare teoretice decât pe aplicații practice. 
Programa şcolară pentru disciplina opţională "De-a arhitectura. Educaţie pentru arhitectură şi mediu construit" propune o abordare interdisciplinară, care îmbină elemente de educaţie tehnologică, matematică, abilităţi practice, limba română, alfabetizare digitală şi istorie comunitară, subsumându-le în acelaşi timp unor elemente de educaţie civică.

Dincolo de tematica propusă, noutatea disciplinei vine din activităţile practice derulate. Abordarea învăţării prin proiecte individuale ("Casa mea"/"Casa omuleţului de jucărie") şi proiecte colective (proiectul "Comunitatea noastră"), precum şi activităţile în aer liber fac explicită legătura dintre ceea ce învaţă elevii şi scopul pentru care învaţă. Realizarea unor activităţi tip proiect îi antrenează pe copii în exerciţii de luare a deciziei, de propunere a unor strategii de rezolvare a unor probleme concrete ale clasei şi ale comunităţii în care trăiesc.

Programul este conceput și construit pentru a-i ajuta pe copii să-și dezvolte o serie de abilități și aptitudini care sunt poate mai puțin utilizate în procesul de învățământ tradițional:

 

  • interpretare și abstractizare
  • creativitate
  • observare, percepție și analiza critică
  • cololaborare, comunicare și lucru în echipă


Viitori cetăţeni adulţi, utilizatori, clienţi şi factori de decizie, copiii vor trebui să participe activ la modelarea lumii în care vor trăi şi vor trebui să creeze, utilizând atât moştenirea culturală cât şi inovaţia, comunităţi cu o viaţă sănătoasă şi armonioasă.

Pentru anul școlar 2016-2017 cursul opțional “De-a arhitectura în orașul meu” va fi predat în 10 clase din județul Sibiu, iar “De-a arhitectura MINI” în 7 clase din Sibiu. Așadar aproximativ 480 de copii vor fi beneficiari direcți. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt copiii, familiile copiilor, învățătorii implicați în program, arhitecții voluntari care asistă învățătorii la fiecare oră de curs și nu în ultimul rând orașul Sibiu asupra căruia copiii, viitori cetățeni, își vor pune amprenta.

De la începutul activității asociației la Sibiu, cursurile noastre opționale au ajuns gratuit la copiii din școlile înscrise în program datorită susținerii oferite de comunitatea sibiană prin diverse metode de finanțare (Semimaraton, donații persoane fizice și juridice). Ne dorim ca în continuare acest curs să rămână gratuit și accesibil cât mai multor copii de aceea ne propunem și pentru anul școlar 2016-2017 să găsim resursele financiare necesare.

Pentru anul școalr 2016-2017 sunt necesare materiale didactice și de bricolaj pentru aproximativ 300 de copii din clasele a III și a IV-a  și 210 de copii din clasele 0-II.

Arhitecții voluntari de-a arhitectura vor susține cele două cursuri pe parcursul anului școlar 2016-2017 în clase din 6 școli sibiene.

Tipărirea caietelor - iulie-august 2016
achiziționarea materialelor de bricolaj - august 2016

Distribuirea către școli a materialelor - 1 septembrie 2016

perioada de susținere a cursurilor: 15 septembrie 2016 - 15 iunie 2017

De-a arhitectura în orașul meu (clase a III-a și a IV-a):
– materiale didactice 600 lei/clasă- 6000 RON
– materiale pentru macheta finală a fiecărei clase – 250 lei/clasă - 2500 RON
De-a arhitectura MINI (clase 0-II):
- kit materiale bricolaj - 500 lei/clasă - 3500 RON

Bugetul total al proiectului: 12000 RON

Asociația De-a Arhitectura

Asociația De-a Arhitectura își propune prin numeroase activități dezvoltarea și promovarea educației de arhitectură și mediu construit în vederea conștientizării și a cunoașterii valorilor arhitecturii, design-ului și urbanismului. Prin înțelegerea și asumarea acestor valori de către diverse categorii de public, urmărim creșterea calității mediului construit din mediile urbane și rurale.

“De-a arhitectura în orașul meu” și “De-a arhitectura MINI” sunt două dintre cursurile opționale elaborate de asociația noastră.
Primul, adresat claselor a III-a și a IV-a, pune la lucru creativitatea elevilor, îi face mai atenți la ce se întâmplă în orașul lor și îi ajută să descopere lumea fascinantă a arhitecturii. Cursul a fost acreditat de Ministerul Educației Naționale în septembrie 2014.
Cel de-al doilea, adresat claselor 0 - II are scopul de a le încuraja copiilor puterea și plăcerea de a imagina, mai cu seamă acelor copii care abia au păşit pe poarta şcolii.
În anul școlar 2015 – 2016 cursul pentru clasele a III și a IV-a este predat în 120 de clase din România dintre care 10 la Sibiu, o clasă la Agnita și una la Rîu Sadului, iar cursul pentru clasele 0-II în 20 de clase din România, dintre care 3 la Sibiu.

Ambele cursuri sunt susținute de cadrele didactice secundate de arhitecți voluntari. Aceștia participă la fiecare oră de curs. La Sibiu sunt implicați 13 arhitecți voluntari.
În afara acestui curs, asociația De-a arhitectura propune conferințele “de-a arhitectura povestită” în săptămâna “Școala Altfel” (la Sibiu în 2016 va avea loc cea de-a treia ediție), expoziția și ateliererele “de-a arhitectura ciriptă” care vor avea loc în Muzeul în aer liber din pădurea Dumbrava și alte ateliere de creație cu ocazia diverselor evenimente locale.