De-a arhitectura în oraşul meu

Descrierea pe scurt a proiectului

“De-a arhitectura în orasul meu” este un curs optional de educatie de arhitectura si mediu construit pentru clasele a III-a si a IV-a în scoli publice si private din toata tara, cu sprijinul entuziast al arhitectilor voluntari. Deoarece dorim ca acest curs sa ramâna gratuit şi accesibil tuturor copiilor, ne propunem prin participarea la SemiMaratonul Sibiu 2014 să găsim resurse pentru a oferi gratuit caietul elevului şi materialele de bricolaj necesare cursului.

  sustine alearga

sm_dea

Asociaţia „De-a Arhitectura”

sm_dea_micÎși propune dezvoltarea și promovarea educației de arhitectura și mediu construit in vederea conștientizării și acunoașterii valorilor arhitecturii, design-ului și urbanismului. Prin înțelegerea și asumarea acestor valori de către diverse categorii de public, urmărim cresterea calitatii mediului construit din mediile urbane și rurale. Unul dintre cele mai importante proiecte ale asociației este cursul opțional de educație de arhitectură și mediu construit pentru clasele a III-a și a IV-a. Cursul a fost pilotat în anul școlar 2012-2013 în 7 școli din București, iar anul acesta a fost implementat la nivel național. În anul școlar 2013 – 2014 cursul este predat în 60 de clase din România dintre care 12 la Sibiu.
Web: www.de-a-arhitectura.rohttps://www.facebook.com/DeAArhitectura

Nevoia/problema căreia îi răspunde proiectul

Scopul acestui curs opțional este de a ajuta copiii să înţelegă arhitectura şi mediul construit şi, implicit, multe din procesele complexe care le transformă mediul în care trăiesc. Casa, şcoala, cartierul şi comunitatea lor îi formează pe aceşti viitori cetăţeni, le dau un mesaj despre locul lor în lume, dar le pot da și conștientizarea faptului că pot influența cadrul lor de viață și implicit convingerea că de ei depinde calitatea arhitecturii şi a mediului construit de mâine.
Viitori cetăţeni adulţi, utilizatori, clienţi şi factori de decizie, ei vor trebui să participe activ la modelarea lumii în care vor trăi şi vor trebui să creeze, utilizând atît moştenirea culturală cât şi inovaţia, comunităţi cu o viaţă sănătoasă şi armonioasă.

Beneficiarii și grupul țintă?

Pentru anul școlar 2014-2015 cursul opțional va fi predat în 11 clase din Sibiu. Așadar aproximativ 330 de copii vor fi beneficiari direcți. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt  familiile copiilor, învățătorii implicați în program, arhitecții voluntari care asistă învățătorii la fiecare oră de curs și nu în ultimul rând orașul Sibiu asupra căruia copiii, viitori cetățeni își vor pune amprenta.

Obiectivele proiectului

  • Promovarea educației de arhitectură și mediu construit pentru cei 330 de copii din cele 11 clase sibiene, a cadrelor didactice și în rândul breslei arhitecților.
  • Promovarea în mediul școlar a ideii de mediu construit de calitate ca responsabilitate civică, pentru creșterea gradului de implicare a viitorilor cetățeni în procesele de planificare și proiectare care le vor afecta mediul de viața.
  • Deprinderea copiilor implicați în program cu noțiuni elementare de arhitectura și urbanism prin observarea și analiza directă a mediului construit în care trăiesc, aplicarea acestor noțiuni într-un proces creativ comun, precum și comunicarea si asumarea rezultatelor muncii lor.
  • Testarea metodelor de învatare experențiala care folosesc creativitatea, curiozitatea, abilitățile de comunicare și spiritul de echipă al copiilor.
  • Creșterea vizibilitatii breslei arhitecților în societatea sibiană, începând cu mediul școlar și cu familiile copiilor prin implicarea directa a 6 arhitecți voluntari și a unui student arhitect voluntar.

Schimbările pe care le va aduce proiectul în comunitate

Mediul construit este cadrul în care ne desfăşurăm viaţa, este mediul făcut de mâna omului. El depinde de cadrul natural în care se inserează, poate fi urban sau rural şi poartă urmele trecutului, fiind trăit în prezent şi pregătit pentru viitor. În el oamenii îşi pun amprenta, transformându-l în funcţie de capacităţile lor tehnice astfel încât să răspundă nevoilor şi valorilor lor.
Studiul mediului construit este pentru copii o cheie de înţelegere şi de implicare în mediul lor de viaţă, o modalitate de a afla ce îi dă calitate şi cum îl pot ei îmbunătăţi acum şi mai târziu, fiind un mijloc de stimulare a simţului civic.
Este şi o cale de a-şi îmbogăţi cultura vizuală, de a deprinde un nou vocabular,de a-şi exersa şi de a le fi încurajată creativitatea, curiozitatea, iniţiativa personală, simţul critic, abilităţile de comunicare şi spiritul comunitar.
Cunoaşterea de către copii a oraşului şi a problematicilor lui pune bazele unei responsabilităţi sociale şi a unei culturi urbane, duce la o atitudine pozitivă faţă de oraş, măreşte curiozitatea şi atenţia faţă de transformările mediului urban.

Obiectivul de strângere de fonduri prin SemiMaraton

6950 RON

Bugetul total al proiectului

Costuri directe legate de activitățile proiectului:
330 caiete – 4950 RON
materiale bricolaj – 2000 RON

sm_dea1sm_dea3sm_dea2
  sustine alearga