PoARTa Maratonului Internațional Sibiu 2023

Scandia Food – Partener oficial care va furniza mâncare și în 2023
mai 17, 2023
Informații utile
mai 21, 2023

RO (English below)

 

 

 

„Poarta Maratonului Internațional de la Sibiu, denumită sugestiv poARTa, a ocupat de-a lungul anilor un rol central în cadrul acestui eveniment, fiind la rândul său un punct de start / sosire, un loc unde nu doar participanții, ci și familiile, prietenii sau colegii se pot aduna și susține alergătorul pe care l-au ales. Este un loc de imensă bucurie, încurajare și entuziasm, dar și un loc de activism și caritate, MIS creând un context de filantropie și bunăvoință, concretizat în susținerea financiară a diferitelor cauze locale.

În acest context este firesc ca acest loc simbolic de trecere, de experiență și de transformare să devină un soi de pânză goală, un mediu de creație, de exprimare artistică și de partaj comun. În acest an, i-am invitat pe artiștii Iulian Bisericaru și Cristina Kiru să transforme suprafața porții într-un peisaj cromatic luxuriant, plăcut ochiului, care să adopte în același timp o oarecare poziție critică în ceea ce privește dezbaterile ecologice actuale, atât de prezente în discursul global de astăzi. Tensiunea ecologică este, până la urmă, atât o problemă locală, cât și una globală, astfel încât conversațiile pertinente ar trebui și chiar trebuie să pornească din orice colț al lumii: un aspect care ar trebui să ne aducă-împreună, făcând aluzie la titlul ediției Maratonului din acest an. Având în vedere funcția porții ca instalație monumentală într-un spațiu public, programul de pictură trebuie, de asemenea, să fie citit ca un proces în evoluție, de la simple gesturi picturale, până la structuri vegetale complexe, rămășițe evocatoare ale unui Paradis pierdut sau fragmente dintr-o Grădină suspendată a Babilonului, minuni ale lumii pe care riscăm să le pierdem din nou cu totul din cauza crizei climatice pe care o trăim”, Iris Ordean, curatoarea proiectului.

poARTa va putea fi vizitată în Piața Mare, în cadrul Maratonului Internațional Sibiu, în 27-28 mai, iar ulterior evenimentului urmează să fie expusă și în alte spații alternative.

 

Vineri, 26 mai, între 11.00-13.00 și 15.00-17.00, Cristina Kiru va ține două ateliere de colaj / compoziție cu elemente vegetale, pentru copii.

 

Echipa:

Iulian Bisericaru

 

Iulian Bisericaru (1987) trăiește și pictează în Sibiu, România. Absolvent al Facultății de Pictură din cadrul Universității de Arte și Design din Cluj-Napoca, a scris o teză de doctorat cu privire la relația dintre arhitectură și pictură, cu o privire critică asupra ideologiei ecologice. Ironic și jucăuș în egală măsură, Iulian Bisericaru îl invită pe privitor să ia poziție în ceea ce privește problemele de mediu. Lucrările sale oferă o perspectivă neglijată sau ascunsă asupra aspectelor societății contemporane, aceea pe care ochiul uman o evită intenționat. Artistul a participat și a expus în locuri precum Berlin, Paris, Aschersleben, Sibiu, București, Leipzig, Timișoara, Cluj-Napoca sau New York. În România, artistul este reprezentat de Galeria Anca Poterașu.

 

Cristina Kiru

 

Cristina Kiru (RO) trăiește și lucrează în Sibiu. Licențiată în Restaurare și cu studii doctorale în istorie, Cristina lucrează în departamentul de Educație și Interpretare Patrimoniu în cadrul CNM Astra. A activat ca restaurator ceramică și pictură în cadrul Muzeului Național Brukenthal, concomitent cu lucrul în atelierul său privat de restaurare lemn, mobilier stil și pictură. Ulterior a dezvoltat studio_number_4, care are ca domeniu designul, realizarea de mobilier de artă concept și lucrări care combină stiluri artistice cu tehnici multiple, executând totuși și studii de restaurare.

 

Iris Ordean

Foto: Ana Dumitrescu, Hasselblad 50mm

 

În ultimii doi ani, Iris Ordean s-a interesat de cercetarea rețelelor locale-globale văzute prin prisma teoriei rizomilor și a descentralizării (în sensul deleuzoguattarian), dar și de funcția artei contemporane experimentată în spații din afara structurilor muzeelor sau a galeriilor. Iris a lucrat cu mai multe instituții, precum și în proiecte internaționale transdisciplinare desfășurate în Franța, Germania, Italia, Marea Britanie sau România.

 

 

poARTa Maratonului este un proiect din cadrul Maratonului Internațional Sibiu, susținut de platforma de arte vizuale_PAV, cu sprijinul Centrului Cultural German Sibiu și este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu, prin Agenda Culturală.
Maratonul Internațional Sibiu 2023 este un eveniment sportiv de strângere de fonduri pentru cauze din comunitatea locală, organizat de Fundația Comunitară Sibiu, alături de Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, partenerul principal MultiversX precum și alți parteneri locali. Evenimentul este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu, prin Agenda Sportivă.

 

EN

Artist: Iulian Bisericaru

Artistic design: Cristina Kiru

Curator: Iris Ordean

 

The MIS gate, suggestively called poARTa (in Romanian a name play between poarta = gate, and art) has occupied over the years a central role in this event, being in turn a start / finish point, a place where not only the participants, but also families, friends or colleagues can gather and support their chosen runner. It is a place of immense joy, encouragement and excitement, and let’s not forget activism and charity, as MIS creates a context for philanthropy and goodwill, materialized in financial support of various local causes.

 

It follows naturally that this symbolic place of passage, of experience and transformation should become a blank canvas of sorts, a medium for creation, artistic expression and communal sharing. This year, the project’s curator Iris Ordean has invited the artists Iulian Bisericaru and Cristina Kiru to transform the surface of the gate into a luxurious colourscape, pleasant to the eye, but at the same time underpinning some criticality with regards to current ecological debates, so present in current world discourse. Ecological tension is after all as much a local problem, as it is a global one, so pertinent conversations should and must start from any corner of the world: an aspect that should bring us together, in allusion to this year’s title. Given the gate’s function as a monumental installation in a public space, the painting program should also be read as an evolving process, from mere painterly gestures, all the way to complex vegetal structures, evocative remnants of a lost Paradise, or fragments from a Hanging Garden of Babylon, ‘wonders’ which we are at risk of losing entirely due to the climate crisis we are currently living through.

 

Meet the artists

Iulian Bisericaru

Iulian Bisericaru (1987) lives and paints in Sibiu, Romania. A graduate of the Faculty of Painting at the University of Arts and Design in Cluj-Napoca, Romania, he wrote a PhD thesis on the relationship between architecture and painting, with a critical look at ecological ideology. Iulian Bisericaru is both ironic and playful in equal measure, inviting the viewer to take a stand on environmental issues. His works offer a neglected or hidden perspective on aspects of contemporary society that the human eye deliberately avoids. The artist has participated and exhibited in places such as Berlin, Paris, Aschersleben, Sibiu, Bucharest, Leipzig, Timișoara, Cluj-Napoca and New York. In Romania, the artist is represented by Galeria Anca Poterașu.

 

Cristina Kiru

Cristina Kiru (RO) lives and works in Sibiu. A graduate in Restoration and with doctoral studies in history, Cristina works at the Department of Heritage Education and Interpretation within CNM Astra. She worked as ceramics and paintings restorer at the Brukenthal National Museum, while also working at her private workshop for restoring wood, style furniture and paintings. Later she developed studio_number_4, which focuses on design, making concept art furniture and works that combine artistic styles with multiple techniques, while also performing restoration studies.

 

Iris Ordean

In the last two years, Iris Ordean has been interested in the research of local-global networks seen through the prism of rhizome theory and decentralization (in the Deleuzoguattarian sense), but also in the function of contemporary art experienced in spaces outside the structures of museums or galleries. Iris has worked with several institutions as well as in international transdisciplinary projects in France, Germany, Italy, Romania and UK.