Să creştem o pădure!

Primul pas in recuperare
martie 1, 2016
Dezvățăm violența!
martie 1, 2016

Alături de lupta împotriva defrişărilor, protejarea pădurilor înseamnă mai ales educare, asumarea unei viziuni pe termen lung, responsabilizare faţă de natură şi acţiunile proprii.

Prin proiectul nostru ne propunem să creştem o pădure. Să tranformăm un teren de 2 hectare de păşune neutilizabilă din comuna Arpaşu de Jos într-o tânără pădure de foioase, pe care să o îngrijim timp de 5 ani, până la maturitate şi înscrierea în fondul forestier.

Plecând de la plantea unui număr de 10.000 de puieţi, alături de voluntari şi susţinători vom învăţa pas cu pas, cum să creştem o pădure nouă; de la pui de copaci la arbori adulţi. Proiectul de faţă reprezintă primii paşi ai pădurii noastre: întreţinerea ei pe durata primului an de viaţă.

[donatii cauza="39"]

Fără păduri sănătoase şi bogate, planeta nu poate susţine viaţa. Pădurea este o componentă a mediului terestru cu cea mai complexă structură şi are o importanţă ridicată economică, socială cât şi ecologică.

În România, suprafaţa acoperită de pădure a scăzut dramatic în ultimul secol, ajungând astăzi la 27,45% - cu mult sub media ţărilor din Uniunea Europeană (32,4%). Conform unui studiu realizat de Greenpeace în 2014 cu privire la evoluţia suprafeţei acoperite de păduri din România pentru intervalul 2010 - 2011, aproximativ 280.108 ha au fost despădurite sau degradate (3 hectare de pădure dispar în fiecare oră din România).

Cu verdele-n SUS încearcă prin proiectele pe care le dezvoltă să-şi aducă aportul la creşterea fondului forestier naţional prin implementarea de soluţii directe (acţiuni de plantare/ împădurire) şi la procesul de educare şi responsabilizare a publicului larg cu privire la importanţa protejării pădurilor. Proiectul propus pentru SemiMaraton 2016 este o provocare majoră pentru asociaţia noastră deoarece implică creşterea unei păduri noi (răspunzând direct nevoii identificate), trecând prin toate etapele necesare de învăţare şi de implementare a acestuia pe o durată de 5 ani.

 

Prin acest proiect ne dorim schimbarea unei mentalităţi colective: împreună putem să creştem o pădure, contribuind astfel la mărirea fondului forestier, dincolo de acţiunile de protejare sau menţinere a nivelului actual al pădurilor. Prin implicarea activă a participanţilor şi implementarea proiectului cu sprijinul publicului, ne dorim crearea unui exemplu care să inspire la acţiuni similare şi determinarea unei atitudini proactive faţă de problema pădurilor din România.

O altă schimbare importantă este educarea şi responsabilizarea tuturor celor implicaţi în acest proiect (membri Cu verdele-n SUS, susţinători, voluntari, publicul care va afla de iniţiativa noastră) şi conştientizarea importanţei sustenabilităţii unui proiect, a dezvoltării durabile şi asumării unei viziuni şi plan de activităţi pe termen lung.

Prin acţiunile noastre ne adresăm mai multor grupuri de beneficiari. Pe de o parte, încurajăm direct tinerii să se implice activ în acţiunea de împădurire şi să înveţe mai multe despre rolul pădurilor în ecosistem, dar şi despre cum pot acţiona individual pentru a combate defrişările abuzive. În acest sens, ne propunem să implicăm 200 de voluntari (beneficiari direcţi) care vor lua parte la lucrările de întreţinere.

Pe de altă parte, ne dorim să colaborăm strâns cu autorităţile locale din poziţia de parteneri (Ocolul Silvic local, Primării) care ne vor ajuta cu suport tehnic (utilaje) şi expertiză în domeniu (oameni specializaţi, voluntari). Astfel ne asigurăm că proiectul este bine primit de comunitatea locală şi va aduce beneficii pe termen lung.

Nu în ultimul rând, ne adresăm firmelor şi persoanelor juridice care pot susţine financiar şi material acţiunile noastre.

 

  • Executarea activităţilor de întreţinere şi completare pentru plantărea din aprilie 2016 (aferente primului an din cei 5 necesari pentru ca puieţii să ajungă la starea de masiv)
  • Responsabilizarea şi educarea publicului larg prin implicarea directă a 200 de voluntari în procesul de implementare al proiectului pe durata unui an (aprilie 2017)

 

  • Activităţi de descopleşire (două acţiuni de descopleşire implementate cu ajutorul celor 200 de voluntari, cu termen de implementare până în noiembrie 2016)
  • Activitate de completare puieţi (termen de implementare: aprilie 2017, cu respectarea ciclului naturii şi a momentului oportun de plantare a noilor puieţi)
  • Activităţi reparaţii gard (periodic, atunci când e necesar, acoperind un an calendaristic, respectiv până în aprilie 2017)

 

  • Costuri activităţi întreţinere pe o suprafaţă de 2 hectare (transport voluntari, catering, achiziţionare unelte de tăiere buruieni, echipamente necesare respectiv mănuşi, saci menajeri, consumabile): 13.500,- lei / întreţinere x 2/ an = 27.000,- lei
  • Costuri activităţi completare puieţi: achiziţionare puieţi + acţiune plantare puieţi (transport voluntari, catering, echipamente necesare respectiv mănuşi, saci menajeri, brăţări echipe de voluntari, consumabile etc): 4.500,- lei
  • Costuri reparaţii gard: 1.125,- lei

Buget total fază curentă proiect: 32.625,- lei.

Prin participarea la SemiMaraton Sibiu 2016, ne propunem să strângem o parte din suma necesară desfăşurării activităţilor de întreţinere pe durata unui an (7000 de lei), urmând ca restul de bani să fie obţinuţi din sponsorizări ale firmelor locale şi/sau campanii suplimentare de strângere de fonduri.

Banii necesari debutului proiectului – faza de plantare a 10.000 de puieţi – există deja în contul asociaţiei (sumă strânsă la SemiMaraton Sibiu 2015), reprezentând garanţia începerii activităţilor propuse.

 

Asociația Cu verdele-n SUS

Cu verdele-n SUS s-a format ca grup de iniţiativă în toamna anului 2014 cu scopul de a se implica activ în protejarea pădurilor din judeţul Sibiu. Considerăm că este foarte important ca generaţiile viitoare să se bucure de tot ceea ce are de oferit natura, pornind de la premisa că pădurea este un ecosistem valoros, ce merită toate eforturile noastre pentru a fi conservat.

În 4 aprilie 2015, asociaţia a organizat o plantare de 7.000 de puieţi lângă Slimnic cu sprijinul Tăşuleasa Social. Acţiunea a implicat 250 de voluntari şi un buget de 14.000 lei, fonduri strânse prin sponsorizări şi parteneriate cu ONG-uri naţionale.

În toamna lui 2015, am derulat două prezentări, urmate de discuţii interactive având invitaţi specialişti din partea Propark - Fundaţia pentru Arii Protejate Braşov. Ne propunem continuarea activităţilor educative în vederea responsabilizării populaţiei privind importanţa conservării şi protejării “aurului verde”.

[donatii_cauze cauza="39"]